Anmälan

Här hittar du råd och anvisningar om hur och vart man anmäler skador och försäkringsfall. I många fall behöver anmälan göras både till exempelvis Försäkringskassan och AFA Försäkring.

De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar de lagstadgade allmänna, men de är fristående. Information går inte automatiskt från Försäkringskassan till AFA Försäkring. För att få ersättning enligt kollektivavtal måste den försäkrade själv anmäla, skicka kopior av läkarintyg och så vidare.

Under respektive avsnitt hittar du även länkar till de vanligaste blanketterna. Som en extra service har vi även tagit med en del av Försäkringskassans blanketter.