Arbetslöshet

Lag

Reglerna för ersättning vid arbetslöshet finns dels i lagen om arbetslöshetsförsäkring, dels i förordningen om arbetslöshetsförsäkring och förordningen om aktivitetsstöd.

Kollektivavtal

Omställningsavtalet KOM-KL för anställda i kommuner och landsting samt företag och kommunalförbund inom arbetsgivarorganisationen Pacta. Det tidigare avtalet om avgångsförmåner, AGF-KL, har upphört men gäller fortfarande för vissa personer enligt övergångsregler.