Den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen

Alla som arbetar i Sverige är försäkrade för arbetslöshetsersättning enligt lag. Denna del av arbetslöshetsförsäkringen kallas grundförsäkringen. Medlemskap i en arbetslöshetskassa (a-kassa) är inte obligatoriskt, men för att kan inte kvalificera sig för ersättning från den del som kallas inkomstbortfallsförsäkringen krävs att man är medlem i en a-kassa.