Omställningsavtalet KOM-KL

Allmänt om KOM-KL

Sedan den 1 januari 2012 gäller omställningsavtalet KOM-KL för anställda inom kommuner, landsting och regioner samt inom företag och kommunalförbund som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Pacta.

I samband med att KOM-KL började gälla upphörde det tidigare gällande avtalet om avgångsförmåner, AGF-KL.

Omställningsavtalet KOM-KL har två avdelningar:

  • Aktivt omställningsarbete
  • Ekonomiska omställningsförmåner

Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden ansvarar för det aktiva omställningsarbetet, administrerar ekonomiska förmåner, debiterar premier, förvaltar kapitalet och ansvarar för upphandling, tecknande av uppdragsavtal och ersättning till rådgivare och leverantörer av aktiva insatser.