Att tänka på vid alla överklaganden

Möjligheten att få rätt vid begäran om omprövning eller vid ett överklagande ökar om man kan tillföra beslutsunderlaget ytterligare något som talar för ens sak. Granska därför kritiskt den utredning som ligger till grund för beslutet.

Anställda som är medlemmar i facket kan alltid vända sig till sin fackliga organisation för att få hjälp att överklaga. Antingen kan förbundet ge det bistånd som behövs eller också kan förbundet på annat sätt hjälpa medlemmen att få tillgång till juridisk eller medicinsk expertis.