Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

Avgiftsbefrielseförsäkringen fungerar så att den övertar arbetsgivarens betalning av pen­sions­­avgiften till den anställdas avgiftsbestämda ålderspension enligt KAP-KL vid sjuk­ersättning, tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning samt vid arbets­skade­livränta.

Försäkringen gäller från första anställningsdagen, under förutsättning att den anställda har fyllt 21 år och är arbetsför till minst 25 procent.

Allmän information om Avgiftsbefrielseförsäkringen

Försäkringen gäller för ersättningsberättigade fall som inträffar från och med den 1 januari 2008.
Försäkringen gäller från första anställningsdagen, under förutsättning att den anställda har fyllt 21 år och är arbetsför till minst 25 procent.

Till försäkringen finns en nämnd, Rådgivandenämnden, som har till uppgift att lämna råd, anvisningar och utlåtanden avseende tolkning och tillämpning av försäkringen.

Försäkringsgivare för Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL är AFA Försäkring.