Om pension

Ålderspension kan komma från tre olika håll: Allmän pension, kollektivavtalad pension och privat pensionssparande. Här informerar vi bara om allmän pension och kollektivavtalad pension.

Allmän pension

Allmän pension är den lagstiftade ålderspensionen som finansieras med skatter och avgifter och som omfattar alla som bor och/eller arbetar i Sverige. Det allmänna pensionssystemet har tre delar:

Inkomstpension och premiepension (och tilläggspension för dem som det är aktuellt för) är inkomstgrundade pensionsdelar. För att tjäna in pensionsrätt krävs en förvärvsinkomst. För dem som tjänat in låg eller ingen inkomst- och premiepension, fungerar garantipensionen som utfyllnad.

Kollektivavtalad pension

Alla som arbetar under kollektivavtal har rätt till en extra pension utöver den allmänna pensionen. För anställda hos kommunal arbetsgivare är det KAP-KL som ligger i kollektivavtalet. Kommunal arbetsgivare i KAP-KL är kommun, landsting, region, medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta samt annan av Pensionsnämnden godkänd arbetsgivare.

Förmånerna i KAP-KL är: