Sjukpenning på normalnivån

Huvudregel

Huvudregeln är att sjukpenning på normalnivån betalas i högst 364 dagar. De beräknas utifrån en så kallad ramtid på 450 dagar. Hur ramtiden fungerar beskrivs strax nedan.

Undantag från tidsbegränsningen

Om den försäkrade har en allvarlig sjukdom kan Försäkringskassan efter ansökan bevilja sjukpenning på normalnivån utan tidsgräns. (Arbetsförmågan prövas dock regelbundet, vid de tidpunkter som Försäkringskassan anser lämpliga.)

Ersättningsnivå

Sjukpenning på normalnivån är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, multiplicerad med 0,97. Multiplikationen med den så kallade korrigeringsfaktorn 0,97 sänker i praktiken ersättningsnivån till 77,6 procent.

Så fungerar sammanläggning av sjukperioder inom ramtiden

För att fastställa antalet ersättningsberättigade dagar med sjukpenning används en ramtid på 450 dagar. Det innebär att alla sjukperioder 450 dagar bakåt i tiden, räknat från den aktuella sjukperiodens start, tas med i beräkningen. 450 dagar är cirka 15 månader.

Dessa typer av ersättningar påverkar sjukpenningberäkningen inom ramtiden:

  • Alla dagar med lagstadgad sjuklön som följs av dagar med sjukpenning eller rehabiliteringspenning.

Sjuklön som inte följs av sjukpenning räknas inte in i ramtiden. När sjuklön följs av sjukpenning sker däremot en sammanläggning där även sjuklönetiden räknas in.

Viktigt att komma ihåg är att alla dagar räknas som heldagar, oavsett om ersättningen har betalats på heltid eller deltid.