Sakområdet Dödsfall

I SFB finns efterlevandepensioner i form av omställningspension, barnpension, efterlevandestöd till barn med mera i avdelning F.

F:II Efterlevandepension och efterlevandestöd kap 76 – 85

F:III Efterlevandeförmåner från arbetsskadeförsäkringen m m kap 86 – 88

F:IV Efterlevandeskydd i form av premiepension kap 89 – 92