Sakområdet Rehabilitering

I SFB finns ersättning för inkomstförlust vid rehabilitering och de olika reglerna för arbete parallellt med sjuk-/aktivitetsersättning i avdelning C. Inom sakområdet Rehabilitering ligger också en del förmåner som syftar till att underlätta den dagliga livföringen och/eller förvärvsarbete för försäkrade med nedsatt funktionsförmåga. De återfinns i SFB avdelning D.

C:III Rehabilitering och rehabiliteringsersättning kap 29 – 31a

C:IV Sjukersättning och aktivitetsersättning kap 32 – 37

D:II Handikappersättning, assistansersättning och bilstöd till försäkrade med funktionshinder kap
49 – 52

Kapitel 31a i avdelning C är den från 2012 nya förmånen rehabiliteringspenning i särskilda fall.