Kundcenter

Om du har frågor om försäkringarna är du välkommen att kontakta AFA Försäkrings kundcenter.

Telefontid: 08.00 - 17.00

Sjukdom (AGS-KL) och Arbetsskada (TFA-KL):
0771-88 00 99

Har du frågor som gälller avgiftsbefrielseförsäkringen ring: 08-696 41 80.

Om du har frågor om TGL-KL kan du kontakta KPA:s kundservice.

Efterlevandeskydd, TGL-KL: 08-665 04 00

 


AFA Försäkring Sveriges Kommuner och Landsting AkademikerAlliansen Kommunal Offentliganställdas Förhandlingsråd Logos för Kunskapsportalens samarbetspartners
Försäkrad via jobbet är en webbplats om kollektivavtalade försäkringar för kommuner och landsting, regioner och Pacta företag.
Webbplatsen drivs av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR.