Material

Under den här sidan hittar du material och trycksaker. Klicka på respektive rubrik nedan. KL-Handboken 2014 hittar du i webbformat under fliken Faktabanken i toppmenyn. För mer informationsmaterial gå in på fliken Ingen ska missa ersättning i toppmenyn, där hittar du bland annat  exempel på ersättning.

KL-handboken 2014

Bilder vidareutbildningen hösten 2014

- Banner (bild)
Informera
- Bilder (produkterna)
- Avtalet Försäkrar 2014

- Affischer
- Låt ingen gå miste om ersättning!(informationsblad)
- Informationstext om webbsidan - kort
- Informationstext om webbsidan - lång

- Trycksaker
- Övrigt (bland annat fickfoldern)

Flera dokument är i pdf-format. För att kunna läsa dessa krävs att Adobe Reader är installerat. Klicka här för att ladda ned programmet.

 


AFA Försäkring Sveriges Kommuner och Landsting AkademikerAlliansen Kommunal Offentliganställdas Förhandlingsråd Logos för Kunskapsportalens samarbetspartners
Försäkrad via jobbet är en webbplats om kollektivavtalade försäkringar för kommuner och landsting, regioner och Pacta företag.
Webbplatsen drivs av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR.