Försäkringsinformatörer

AFA Försäkring svarar för utbildningen av ca 2300 Försäkringsinformatörer inom kommuner, landsting, regioner och Pacta-företag. Det är cirka 800 som är arbetsgivarens Försäkringsinformatörer och cirka 1500 som är fackens Försäkringsinformatörer. Uppdragsgivare är Sveriges Kommuner och Landsting, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR.

Utbildningen består av grundutbildning och vidareutbildning.

Grundutbildning
Som ny Försäkringsinformatör erbjuds du inom cirka ett halvår en grundutbildning. Utbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets Försäkringsinformatörer. Alla utbildningar äger rum i Stockholm. Under utbildningen som pågår under två dagar får du grundläggande kunskaper om lag- och avtalsförsäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Utbildningen innehåller även ett viktigt inslag om hur du bäst sprider kunskapen om avtalsförsäkringarna till alla på din arbetsplats. Du kommer att träffa andra informatörer och får möjlighet att utbyta erfarenheter samt hitta samarbetspartners i uppdraget att nå ut med informationen. Det ingår även studiebesök på AFA Försäkring.

Vidareutbildning
Vidareutbildningen är också gemensam för både arbetsgivarens och fackets Försäkringsinformatörer och är en endagsutbildning. Utbildningen ger möjlighet till en uppfräschning av kunskaperna om lag- och avtalsförsäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Liksom under grundutbildningarna läggs också stor vikt vid diskussioner om hur man bäst kan nå ut med information om försäkringarna till alla på arbetsplatsen. Vidareutbildningarna äger rum lokalt och tanken är att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet om försäkringarna på hemmaplan.


AFA Försäkring Sveriges Kommuner och Landsting AkademikerAlliansen Kommunal Offentliganställdas Förhandlingsråd Logos för Kunskapsportalens samarbetspartners
Försäkrad via jobbet är en webbplats om kollektivavtalade försäkringar för kommuner och landsting, regioner och Pacta företag.
Webbplatsen drivs av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR.