Om någon blir sjuk eller skadad i arbetet

 

INGEN SKA MISSA ERSÄTTNING - ny flik på webbplatsen, se ovan

Det finns medarbetare som missar ersättning från avtalsförsäkringarna. Initiativet IME- Ingen ska missa ersättning- har därför skapat ett stödpaket som:

 

- Dels väcker intresse och öppnar ögonen för innehållet i de kollektiavtalade försäkringarna och som är lämpligt att använda när man informerar om försäkringarna. Se mer i fliken ovan.

 

- Dels hjälper organisationerna att utveckla arbetssätt och rutiner så att ingen missar den ersättning man har rätt till. Alla kommuner, landsting och pactaföretag kan beställa ett färdigt stödpaket på ime@afaforsakring.se

Försäkradviajobbet.se

Webbplatsen om avtalsförsäkringar för alla medarbetare, chefer, fackligt försäkringsansvariga och Försäkringsinformatörer inom kommun-och landstingssektorn.

Här finns bland annat information om:

- när man har rätt till ersättning
- hur man anmäler sjukdom och arbetsskada
- fakta om försäkringarna på flera språk

Anmäl sjukdom och arbetsskada på  kundwebben

På kundwebben kan

arbetsgivare

och

anställda vid sjukdom

anställda vid arbetsskada

hantera sina försäkringsärenden utan pappersblanketter. Kundwebben gör hanteringen enklare, snabbare och säkrare och mer komplett för alla.

AFA Försäkring Sveriges Kommuner och Landsting AkademikerAlliansen Kommunal Offentliganställdas Förhandlingsråd Logos för Kunskapsportalens samarbetspartners
Försäkrad via jobbet är en webbplats om kollektivavtalade försäkringar för kommuner och landsting, regioner och Pacta företag.
Webbplatsen drivs av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR.