Rehabiliteringsstöd

Arbetsgivaren kan få hälften av kostnaden för en medarbetares arbetslivsinriktade rehabilitering från AGS-KL Rehabilitering.
Målet med rehabiliteringen är att medarbetaren kan fortsätta arbeta eller återvända till arbete (vid sjukskrivning). Arbetsgivaren eller Försäkringskassan skickar ansökan till  AFA Försäkring som utreder och beslutar om ersättningen. Exempel på rehabiliteringsåtgärder som betalas är stresshanterings- och ryggkurser, psykologsamtal, missbruksbehandling,  vägledning till nytt arbete, omskolning m.m.
Mer information och ansökningsblankett finns här.


AFA Försäkring Sveriges Kommuner och Landsting AkademikerAlliansen Kommunal Offentliganställdas Förhandlingsråd Logos för Kunskapsportalens samarbetspartners
Försäkrad via jobbet är en webbplats om kollektivavtalade försäkringar för kommuner och landsting, regioner och Pacta företag.
Webbplatsen drivs av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR.